Hele denne uka er CC Hamar «farget lilla» av fosterhjemstjenestens budskap; En god oppvekst varer livet ut. Målet er å sette fokus på behovet for fosterhjem, og rekruttere flere.

Per Erik Wiker og Eli Viland fra fosterhjemstjenesten får ikke fullrost samarbeidet med senterledelsen og butikkene:
– De har vært positive fra første øyeblikk og tatt imot ideen med åpne armer.
Nesten alle av senterets butikker deltar i kampanjen. Det innebærer at de ansatte bruker Fosterhjemstjenestens t-skjorter eller buttons.Vibeke Askevold er markedssjef i CC Eiendom. Hun synes initiativet fra Fosterhjemstjenesten er godt og viktig, og helt i tråd med CC sin filosofi og verdier.

– Vi møter barn med store omsorgsbehov i hverdagen vår på senteret. Blir kjent med dem, og skjønner at de trenger stødige voksne i livet sitt. Derfor var det veldig lett å si ja til å bli med på samfunnsoppdraget med å bidra til økt synlighet og rekruttering av gode omsorgspersoner og fosterhjem i området.

Kontor på senteret

– Denne type synlighet krever at vi er tilgjengelige for publikum utover å ha et synlig budskap i butikker og på informasjonsskjermene. Derfor har vi satt opp et midlertidig kontor i andre etasje (gamle wow-lokalet), hvor vi skal være tilgjengelige for informasjon og spørsmål i arbeidstida denne uka, forteller Wiker. Han håper folk kommer innom.


– Det viktigste for oss er å få i gang en samtale med folk. Mange vet for lite om hva som kreves, og hvem som kan bli fosterhjem. Myten om at det kun er godt gifte «A4-familier» som er egnet, lever enda hos enkelte. Sannheten er at vi trenger trygge voksne av alle slag – med overskudd og forståelse. Enten de er enslige, i hetero- eller homofile forhold, kristne, muslimske, bor i by eller på landet. Kom til oss og spør, så svarer vi på alt dere lurer på, sier Wiker, som lover å by på en kaffekopp om du vil ha.

Stort behov

I Innlandet er det mange barn og unge som trenger et trygt fosterhjem for en lengre eller kortere periode. Man jobber alltid med å lete etter aktuelle hjem i barnets egen familie eller nære nettverk, men der det ikke er mulig, må de ha andre tilbud til barnet. Det er dette tilbudet fosterhjemstjenesten håper å øke gjennom samarbeidet med CC. Å treffe folk i hverdagen med en vennlig påminnelse om at det er barn og unge i området som kan trenge dem.