SENTER: HamarGJØVIK

Du kan gjøre en forskjell

Har du lyst til å gjøre en forskjell i en ungdoms liv? Hedmark Røde Kors søker mentorer til ungdom mellom 13-19 år.

 

Vil du dele din livserfaring med en ungdom mellom 13 og 19 år?

 

 

Vi trenger frivillige til å:

 

  • Veilede og motivere
  • Åpne dører
  • Bygge nettverk
  • Vise muligheter
  • Være en god rollemodell

 

Hvor og når?

Èn gang i uka, Hamar

 

 

Hvordan organiseres oppgavene?

En frivillig mentor kobles én-til-én med en ungdom som man følger opp til fire timer i uka gjennom ett år. Mentor og ungdom setter agenda for året i fellesskap, på bakgrunn av ungdommens interesser, ønsker og behov. Tid og sted for møtene bestemmer mentor og ungdom seg imellom. Mentorer får ukentlig veiledning og oppfølging av en frivillig leder i aktiviteten. Det blir også arrangert felleskvelder hvor mentorer kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

 

 

Hvem ser vi etter?

 

Vi ser etter en person med et hjerte for ungdom, som ønsker å være en positiv innflytelse i et ungt menneskes hverdag. Som mentor må du være over 22 år, og du må kunne sette av en dag i uken gjennom ett skoleår. Vi ser etter deg som er trygg og omsorgsfull. Du må være ansvarsfull og initiativrik.

 

 

Krav:

  • Levere politiattest (søkes med formålsbekreftelse fra Hedmark Røde Kors)
  • Være over 22 år

Mer om oppdraget:

 

Mentoring er en metode som kan støtte ungdom i utviklingsforløpet ved å oppmuntre til tro på seg selv og bevissthet rundt egne ressurser, ferdigheter og handlemuligheter. Gjennom mentorrollen kan du blant annet være med på å bidra til at ungdom opplever mestring og stolthet, tar gode valg for eget liv og blir motivert for videre utdanning og arbeidsliv.

 

Mentor-ordningen:

 

I 2017 startet Hedmark og Hamar Røde Kors aktiviteten MENTOR, et tilbud for ungdom mellom 13 og 19 år. Tilbudet er svært tiltrengt og vi ønsker å utvide ordningen for skoleåret 2018/2019.

 

MENTORs hovedmålsetning er å gi ungdom en mulighet til å forme en meningsfull hverdag, og hjelpe dem til å ta i bruk og videreutvikle sine ressurser og egenskaper på egne premisser. Målgruppen til programmet er ungdom som ønsker å styrke sitt nettverk og trenger gode rollemodeller i livet sitt.

 

MENTOR er et forebyggende tiltak for ungdom som står i fare for å falle fra skolen, eller som har behov for en voksen støttespiller.

 

Ta kontakt med Line Kristoffersen i Hedmark Røde Kors mail: line.kristoffersen@redcross.no eller mobil: 970 73925