SENTER: HamarGJØVIK

Ei gryte for lokalsamfunnet

Frelsesarmeen Hamar Korps samlet inn nesten 700.000 kroner på Hamar sist år. Major Enos og kaptein Anne-Lene Mabada mener Hamar er en by med stor giverglede.

Frelsesarmeen Hamar Korps er en kristen menighet som helt siden oppstarten i 1895 har hatt et sterkt sosialt engasjement. 19. Januar 2020 kan menigheten se tilbake på 125 års virksomhet, og hele tiden har det vært en drivkraft for det gode. Det  sosiale arbeidet gjøres på grunnlag av den kristne tro, i håp om at mennesker som ikke har det så bra, skal få det bedre.

 

Et felles samlingssted

Julen er det travleste tiden for Frelsesarmeen. Forberedelsene starter tidlig om høsten og allerede da forberedes innsatsen rundt en av landets mest kjente innsamlingsaksjoner, nemlig Julegryta.

  • Vi i Frelsesarmeen Hamar Korps er i virksomhet året rundt med gudstjenester, fester, åpen kafé og andre aktiviteter. Vi ønsker å være et samlingssted uavhengig av bakgrunn og sosial status, sier Enos og Anne-Lene Mabada

 

Julegryta på Hamar

Julegryta på CC Hamar var den gryta som samlet inn mest penger på Hamar i fjor. Seks dager i uka gjennom hele desember er det mulighet til å gi en pengegave til gryta på senteret. Pengene som samles inn på Hamar, brukes også lokalt på Hamar.

  • Det betyr mye for oss å få stå på CC Hamar. Senteret byr på yrende liv i hele desember, og mange vil slå av en prat. Det er også et viktig element ved julegryteaksjonen, å ha tid til å prate, ikke alltid om de store tingene, men også til det dersom behovet er der, sier Enos og Anne-Lene Mabada. I fjor samlet vi inn 670.000 kroner i Hamar. Det sikret at vi kunne hjelpe omkring 100 familier sav ulike størrelser med det lille ekstra som vi gjerne tar for gitt i høytiden.

 

Frelsesarmeen Korps har et kall om å hjelpe til, og gjør det med stor glede året rundt. Menigheten stiller ikke krav til noen, og alle er velkomne til å søke hjelp hos dem.

  

Hvordan kan vi «bruke» julen til å bli bedre medmennesker?

Julen er på mange måter den travleste tiden på året for Frelsesarmeen. Samtidig er det den fineste. Julens budskap om håp og lys bringer frem mye dugnadsånd og giverglede nettopp for at gleden skal kunne oppleves av alle.

 

Vi er jo egentlig bare formidlere av gaver som Hamar befolkning gir for at alle skal kunne få være med på festen. Det hadde aldri vært mulig uten hjertevarmen vi opplever. Det andre som imponerer her i byen er dugnadsånden. Julegryteaksjonen krever mange frivillige arbeidstimer, og vi skylder en takk for Rotaryklubben i byen for det de gjør for oss.

 

Frelsesarmeen vil rette en takk til alle gode samarbeidspartnere og givere, og ønsker for hele Hamars befolkning en god og fredfull jul.