Personvern er viktig for CC
I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Hvem kontrollerer dine personlige data?
CC Eiendom AS er ansvarlig for personopplysningene du gir oss. Dette inkluderer personopplysningene du gir til datterselskapet CC Eiendom Drift AS, herunder kjøpesenterene CC Hamar, CC Gjøvik og CC Martn. Ansvaret for den daglige oppfølgingen av vår etterlevelse av personvernregelverket ligger hos daglig leder i CC Eiendom AS og daglige ledere i CC Eiendom Drift AS.

Hvilke opplysninger hentes og hva er formålet med personopplysningene?

Utleie av eiendom og boliger
Ved utleie av eiendom er det nødvendig for oss å behandle navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leietakere. Ved utleie av boliger er det i tillegg behov for å behandle informasjon som fødselsnummer, kredittsjekk, familieforhold/sivilstatus mv.

Drift av kjøpesenterne
Ved drift av våre kjøpesentre er det nødvendig å behandle personopplysninger knyttet til leietakere, herunder navn og kontaktinformasjon. I tillegg behandler vi navn på ansatte registrert i våre systemer for å ivareta en effektiv og sikker drift (f.eks ved brannvernopplæring og adgangskontroll). Navn på besøkende blir behandlet for eksempel i forbindelse med tapt/ funnet, bestilling av gavekort, i forbindelse med HMS saker eller av generelle sikkerhetshensyn ved sentrene. Ved spesielle arrangement og aktiviteter vil vi ha navn og kontaktinformasjon på kunder (f.eks påmelding til arrangement). Personopplysninger om egne ansatte blir behandlet for å administrere lønn og personalansvar.

Spørreundersøkelser
Vi gjennomfører ulike typer undersøkelser både internt og eksternt. Questback benyttes til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil informere om formålet med
spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. CC vil ikke dele
opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Kamera på sentrene
Ved enkelte inngangspartier på sentrene er det montert kamera som monitorerer alle som passerer. Bildene vises på små skjermer i sanntid. I tillegg til disse er det montert kamera på ulike steder i sentrene som del av våre sikkerhetsrutiner. Bildene bevares i sju dager på egen server og slettes deretter automatisk. Det er kun ansatte med
arbeidsoppgaver tilknyttet sikkerhet som har tilgang til bildene. Bildene deles ikke med tredjeperson med mindre vi er pålagt visning av bildene til offentlig tjenestepersonell.

CC Klubben (kundeklubb)
CC Gjøvik og CC Hamar har en kundeklubb (CC Klubben) der medlemmer får tilbud og nyheter tilsendt per SMS. Personopplysninger som hentes ut automatisk er navn, adresse, kjønn og fødselsdato. Du er selv ansvarlig for å rette opp eventuelle feil som er lagret på ditt mobilnummer. Dette gjør du på medlemsprofilsiden som du kan få tilsendt om du sender «CCGJØVIK» eller «CCHAMAR» til 2199. Kundehenvendelsene kan differensieres ut fra disse opplysningene. I tillegg kan du som medlem registrere interesser, e-post, antall barn og alder på barn. Det vil ikke bli samlet inn informasjon om kjøpene du gjør. Du har innsyn i og tilgang til dine personopplysninger gjennom medlemsprofilsiden hvor du kan korrigere feil i opplysningene. Det vises for øvrig til egen avtaletekst for medlemmer i kundeklubben.

CC Wifi – gjestenett
Vi tilbyr gratis Wifi på våre kjøpesentre. For å kunne benytte deg av denne tjenesten er det nødvendig for oss å behandle blant annet, IP-adresse, MAC-adresse, og telefonnummer. CC Hamar har avtale med Sky Labs som er senterets databehandler. For å kunne benytte deg av denne tjenesten, vil du måtte samtykke på egen avtaletekst der ytterligere informasjon finnes. CC Gjøvik har avtale med Innit som er senterets leverandør av trådløse tjenester på vegne av Eidsiva Bredbånd. For å kunne benytte deg av vårt trådløse nettverk, må du samtykke på egen avtaletekst der ytterligere informasjon finnes.

Parkering på CC Hamar og CC Gjøvik (One Park), (Gjelder fra 1. Sept 2018)
Når du kjører inn og ut av våre parkeringsanlegg blir det tatt bilde av nummerskiltet på kjøretøyet ditt. Bildene, samt opplysninger om tid og sted for når disse er tatt, blir benyttet til å beregne parkeringsavgift. Dersom det ikke foreligger skyldig avgift ved utkjøring, blir bildene slettet etter utkjøring. Dersom det foreligger skyldig avgift blir bildene slettet når avgiften er betalt eller kravet på annen måte bortfaller. Kameraet fanger ikke opp personer som befinner seg inne i kjøretøyet. Dersom du klager på beregnet parkeringsavgift eller ilagt kontrollsanksjon, vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i klagen. Dette omfatter typisk navn og adresse på fører. I tillegg vil det kunne fremgå ytterlige opplysninger om fører og andre personer i din begrunnelse for klagen og av eventuell dokumentasjon som du legger ved denne. Vår leverandør, One Park, er databehandler av informasjonen som blir innhentet. One Park vil innhente opplysninger om hvem som er eier av kjøretøyet fra Motorvognregisteret.

Informasjonskapsler / Cookies
På vår hjemmeside benyttes det informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen din bedre. Dette omfatter i all hovedsak valg av senter, slik at innholdet tilpasses avhengig av om man har valgt Hamar eller Gjøvik som senter. Informasjon om dette vil dukke opp når du går inn på cc.no. Her vil du finne ytterligere informasjon om dette, og hvordan du eventuelt kan skru av bruk av informasjonskapsler.

Registreringsskjemaer
På vår hjemmeside benyttes ulike skjemaer for påmelding og registrering. Her oppgir man f.eks. navn, e-post og telefonnummer. Disse dataene blir kun brukt i den sammenhengen man samtykker i ved registrering. Eksempler på slike registreringer kan være påmelding til et arrangement på senteret, påmelding for å delta i en konkurranse eller liknende. Dataene lagres kun på server, overføres ikke til andre kilder og er kun tilgjengelige for administratorer av hjemmesiden. Dersom registreringen omhandler påmelding hos samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, vil disse få tilgang til dataene, men kun for det formål som framkommer av vilkårene for hver enkelt registrering. Dersom registrering omhandler en av aktørene på senterene, så vil denne aktøren få tilgang til dataene, men igjen, kun til det formål som framkommer av vilkårene for det enkelte skjemaet. Alle skjemaer på hjemmesiden har informasjon om hvordan dataene håndteres, samt aktivt samtykke.

Sporingsskript
På hjemmesiden brukes ulike sporingsskript, herunder DoubleClick, Google Adwords Conversion, Facebook Customer Audience, Google Dynamic Remarketing, Snapchat for Business, Google Tag manager, Google Analytics Google Analytics Audiences og Facebook Connect. IP-er er her anonymisert. Hos Google Analytics lagres dataene i 26 mnd. Skriptene brukes for å hente ut statistikk og brukeradferd for hjemmesiden, samt for tilpassing av annonser hos Google, Facebook og Snapchat.
Server for hjemmesiden håndteres av Modulez AS, som er ansvarlig for sikkerheten på siden og håndtering av de data som samles inn i skjemaene.

Får andre tilgang til personopplysningene vi har lagret?
Vi har inngått databehandleravtale med One Park i forbindelse med parkeringssystemet, Innit og SkyLab for bruk av wifi-gjestenett, Link Mobility for kundeklubben, Fenistra for registrering av leietakere og omsetning og Modulez for oppfølging av hjemmesiden. Ubetalte fordringer vil kunne bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger
Vi ønsker ikke å lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Administrering av personopplysninger
Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakt med oss på cchamar@cc.no eller ccgjovik@cc.no Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe det med å rette opp.

Hvordan sikres personopplysningene
Vi har etablert sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

Endringer av personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om CC sin personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på cchamar@cc.no eller ccgjovik@cc.no