CC bidrar med midler til å engasjere 60 skoleklasser under prosjektet «Hold Innlandet Rent» denne våren. 

Sertifiserer bygg 

Etter fjorårets kjøpesenterkonferanse, ble administrerende direktør i CC Eiendom, Ketil Norheim inspirert til å løfte fokuset på miljø og bærekraft på kjøpesentrene CC Gjøvik, CC Hamar og nå CC Strandtorget. I den forbindelse har CC inngått en samarbeidsavtale med prosjektet «Hold Innlandet Rent», og bidrar med en betydelig sum når det skal ryddes søppel i regionen.   

– Vi har jobbet med å utvikle bærekraftmål her på CC en god stund nå. Vi starter med å gjøre enkle grep som å sette ytterligere fokus på søppelhåndtering, energiforbruk og vannforbruk. Videre jobber vi nå med å få byggene våre BREEAM-sertifisert, og da stilles det strenge krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår, sier Norheim. 

Solid bidrag 

«Hold Innlandet Rent» engasjerer mange tusen skoleelever hvert år under vårens ryddesjau. Det startet i 2018 med skoleklasser fra Hamar og Lillehammer, men har nå blitt kraftig utvidet de siste årene. I fjor ble godt over 10 tonn søppel plukket.  

– CC er glad for å kunne bidra til et bedre miljø, mindre søppel og at barn og unge blir bevisst på hva forsøpling gjør med miljøet vårt. Ved at vi bidrar til dette prosjektet, sørger vi for at oppunder 1000 skoleelever får ryddet Innlandet renere for gjenstander som ikke hører naturen til, sier Norheim.  

Holdningsskapende 

Prosjektet «Hold Innlandet Rent» er både holdningsskapende og lærerikt. Skoleelever lærer om avfallsproblematikken vi står ovenfor i vår frie natur, samt at det vanker motivasjonsmidler til å gjøre noe hyggelig sammen som klasse i etterkant.  

– Som en del av vårt miljøarbeid innomhus, skal vi selvfølgelig vaske og sørge for minst mulig avfall og bruk av energi inne på sentrene, avslutter Norheim.   

Prosjektet «Hold Innlandet Rent» startet arbeidet med søppelplukking 4. april, og til høsten fokuseres det på rydding i Gjøvik- og Hamarregionen. 

Aksjon med Hold Innlandet Rent

Eplehuset på CC Gjøvik samarbeider også med «Hold Innlandet Rent». De ønsker å engasjere begeistrede søppelplukkere til å bli med å plukke søppel i uke 19. Eplehuset står for utstyr. De som ønsker å bidra kan ta kontakt med Eplehuset i forkant.