Collectio AS er et selskap som leverer tjenester innen fakturaadministrasjon, betalingsoppfølging og inkasso. Selskapets ansatte har lang erfaring fra inkassobransjen fra andre leverandører, og gikk i sammen i 2012 for å etablere Collectio AS.

Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor på Gjøvik. Vår oppgave er å sørge for at du som kunde får utført betalingsoppfølgingen på en best mulig måte for deg og dine kunder. Vi sørger derfor for å være offensive, effektive og pålitelige i alt vi gjør.  Ved å utøve våre merkevareløfter sørger vi for at pengene kommer raskt og enkelt på kontoen til våre kunder.

Collectio er et selskap med en klar visjon. Vi som jobber i selskapet har en klar misjon med det vi gjør. Utførelsen av det vi gjør bygger på våre kjerneverdier. Dette for at du som kunde skal være sikker på at vi får jobben gjort.