200.000 bier har virkelig gjort jobben sin i forkant av årets honning. Den er å få kjøpt i servicesenteret nå.

For den nette sum av 100,- kan du nå nyte smaken av lokalprodusert honning fra CC-biene. De fire bikubene på senterets tak er fulle av bier som boltrer seg i området hele sommeren, pollinerer blomstrer og samler honning.

Hvert glass inneholder 330 gram smakfull honnning som egner seg godt som gaver og om du ønsker å kose deg litt ekstra selv.

Biene er nyttedyr og en verdifull del av økosystemet vårt. Gjennom denne fadderordningen ønsker CC Hamar å bidra til en frodigere og grønnere by, rette fokuset mot disse nyttedyrene og hvor verdifull del av økosystemet de er.

Bier er i slekt med humler og tilhører samme familie som veps og maur.

Hele sommeren skal biene fly fritt til hager og parker i området for å samle nektar og pollen. Biene bidrar da til bedre bestøving av blomstene i nærområdet, som igjen bidrar til fler frø som kan spire til neste år.