Gulating har i flere sesonger vært å finne på CC Hamar før jul som pop-up butikk. I år kan du finne de i 1. etg. vegg i vegg med Servicesenteret vårt, men én liten forskjell er det: Nå har de kommet for å bli. Fra 4. november kan du finne Gulating i de gamle korona-lokalene ved siden av Servicesenteret.

Gulating har åpnet på Hamar
Bjørn Veisten har drevet Gulating Lillehammer siden 2016. Her sammen Espen Bjerva som skal lede Hamar-butikken.

Inspirert av 900-tallet

Gulating ble startet i 2011 og er nå landets største uavhengige kjede av franchisedrevne ølutsalg og puber, med et eget, sterkt grossistledd og store ambisjoner om fortsatt vekst i alle ledd.

Navnet Gulating viser til Gulatingloven fra 900-tallet. Den påbød brygging av øl til konge og bisp. Gulating er basert på et ønske om å tilrettelegge for at alt det gode ølet som brygges rundt omkring i landet vårt skal kunne nytes av alle – uavhengig av hvor du bor.