Nå skal over 200 000 bier få boltre seg på taket til CC Hamar.

Visste du at 30 % av all maten vi spiser er helt avhengig av pollinering? De siste årene har biedød fått mer og mer oppmerksomhet, med god grunn. Bare i Norge har 15 ulike biearter blitt utryddet de siste tiårene. CC vil også være med å rette fokuset mot denne problematikken og bidra til å snu denne trenden.

På taket til CC Hamar står det nå fire bikuber fulle av bier. Disse biene skal boltre seg i området rundt senteret hele sommeren, pollinere blomster og samle inn honning.

Denne superlokale honningen fra bikubene vil bli solgt i informasjonen på CC Hamar.  

Biene er nyttedyr og en verdifull del av økosystemet vårt. Gjennom denne fadderordningen ønsker CC Hamar å bidra til en frodigere og grønnere by, rette fokuset mot disse nyttedyrene og hvor verdifull del av økosystemet de er.

Bier er i slekt med humler og tilhører samme familie som veps og maur.

Hele sommeren skal biene fly fritt til hager og parker i området for å samle nektar og pollen. Biene bidrar da til bedre bestøving av blomstene i nærområdet, som igjen bidrar til fler frø som kan spire til neste år.