I år har vi igjen fått besøk av ca. 200 000 bier få boltre seg på taket vårt.

Bikuber på taket av CC Gjøvik
Bikuber på taket til CC Hamar
Bikuber på taket til CC Gjøvik

I disse fire bikubene er det ca. 200 000 bier. Disse biene skal i sommer fly fritt i Gjøvik og bidra til en grønnere by.

Visste du at 30 % av all maten vi spiser er helt avhengig av pollinering? De siste årene har biedød fått mer og mer oppmerksomhet, med god grunn. Bare i Norge har 15 ulike biearter blitt utryddet de siste tiårene.

Bier er i slekt med humler og tilhører samme familie som veps og maur.

På taket til CC Gjøvik står det igjen fire bikuber. Disse biene skal boltre seg i området rundt senteret hele sommeren, pollinere blomster og samle inn honning.

Biene er nyttedyr og en verdifull del av økosystemet vårt. Gjennom denne fadderordningen ønsker CC Gjøvik å bidra til en frodigere og grønnere by, rette fokuset mot disse nyttedyrene og hvor verdifull del av økosystemet de er.

Hele sommeren skal biene fly fritt til hager og parker i området for å samle nektar og pollen. Biene bidrar da til bedre bestøving av blomstene i nærområdet, som igjen bidrar til fler frø som kan spire til neste år.