Styrekurset er nå fulltegnet, men send gjerne en mail om du vil sette deg på venteliste.

Vi på CC vil ha flere kvinner inn i alle styrerom. Vi må være der beslutninger tas, og vår 8. mars gave til våre medsøstre på Innlandet er styrekurs for inntil 24 kvinner inkludert medlemskap i Styreforeningen i tre måneder etter kurset.

Bli med oss og bidra til at vi er like godt representerte i styrerommene som våre mannlige kolleger. 

Send en søknad til vibeke@cc.no. Vi trekker ut 12 stykker per senter.

Det blir en egenandel på kr. 2.000 per person – verdien av kurset er totalt på kr. 24.900 per person. Det er Styreforeningen som gjennomfører kurset og det avholdes i kurslokaler på CC Gjøvik og CC Hamar. Kurset blir gjennomført i juni.