Nå finner du nye, praktiske avfallsdunker med forbedret sorteringssystem hos oss på CC Gjøvik.

Nye avfallsdunker på CC Gjøvik med bedre sorteringssystem
Nye avfallsdunker på CC Gjøvik med mer effektiv og brukervennlig måte å sortere avfall på.

På CC Gjøvik har vi nylig gjennomført en omfattende utskifting av avfallsdunkene for å imøtekomme et tydelig behov for forbedret avfallshåndtering på senteret. Denne oppgraderingen var ikke bare et initiativ fra oss, men også et ønske fra våre kunder som har etterlyst en mer effektiv og brukervennlig måte å sortere avfall på.

Sorteringssystemet er noe folk allerede kjenner fra sine egne husstander. Dette gjør det lettere for besøkende på senteret å intuitivt sortere avfallet sitt på en måte de er kjent med. Vi tror at ved å gjøre denne opplevelsen lik den hjemme, vil folk være mer tilbøyelige til å delta aktivt i sorteringen.

Denne oppgraderingen er også en del av vårt engasjement for å forbedre sorteringsgraden på senteret.

Nye avfallsdunker på CC Gjøvik med bedre sorteringssystem
Vi håper alle kunder vil være med å delta aktivt i avfallssorteringen.