Hva er en standplass og hvem kan søke?

Standplass er en salgs-/utstillingsplass for aktører som ønsker en midlertidig leieavtale. Det er en unik mulighet til ​å informere, inspirere og/eller selge direkte til kunder som besøker våre kjøpesentre.​

CC leier ut standplasser i og utenfor CC Gjøvik, CC Hamar og CC Mart´n til bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger. CC forbeholder seg retten til å vurdere hvem som får mulighet til å leie.​

Standplass blir gitt til anvist plass. Det er ikke anledning til å gå rundt på sentrene med oppsøkende aktivitet. ​

CC en politisk nøytral aktør. Standplasser til politiske partier eller organisasjoner med politiske budskap tillates derfor kun i den siste delen av valgkampen i forbindelse med Stortings- eller kommunevalg.​

Skriftlig søknad:
Søknad om leie av standplass sendes skriftlig minimum en uke før ønsket tidspunkt​.

Søknaden må inneholde: 

  • Formål​
  • Tidspunkt​
  • Ønske om standplass inne eller ute​
  • Behov for størrelse på standen​
  • Behov for strøm, bord og stoler (strømkabler medbringes av den enkelte etter behov) ​
  • Fakturaadresse​

Søknaden sendes til:
ccgjovik@cc.no for plasser på CC Gjøvik​
cchamar@cc.no for plasser på CC Hamar og CC Mart`n​

Tildeling gjøres skriftlig. Søknader kan bli avslått.​