Hva er en standplass og hvem kan søke? ​

Standplass er en salgs-/utstillingsplass for aktører som ønsker en midlertidig leieavtale. Det er en unik mulighet til ​å informere, inspirere og/eller selge direkte til kunder som besøker våre kjøpesentre.​

CC leier ut standplasser i og utenfor CC Gjøvik, CC Hamar og CC Mart´n til bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger. CC forbeholder seg retten til å vurdere hvem som får mulighet til å leie.​

Standplass blir gitt til anvist plass. Det er ikke anledning til å gå rundt på sentrene med oppsøkende aktivitet. ​

CC en politisk nøytral aktør. Standplasser til politiske partier eller organisasjoner med politiske budskap tillates derfor kun i den siste delen av valgkampen i forbindelse med Stortings- eller kommunevalg.​

​Søknad om leie av standplass?

Skriftlig søknad:
Søknad om leie av standplass sendes skriftlig minimum en uke før ønsket tidspunkt​

Søknaden må inneholde: 

 • Formål​
 • Tidspunkt​
 • Ønske om standplass inne eller ute​
 • Behov for størrelse på standen​
 • Behov for strøm, bord og stoler (strømkabler medbringes av den enkelte etter behov) ​
 • Fakturaadresse​

Søknaden sendes til:
ccgjovik@cc.no for plasser på CC Gjøvik​​
cchamar@cc.no for plasser på CC Hamar og CC Mart`n​

Tildeling gjøres skriftlig. Søknader kan bli avslått.

Gjennomføring​

Ved ankomst

 • Standleier henvender seg til Informasjonen for anvisning av plass og evt. praktiske avklaringer. ​
 • Det er ikke tillatt å benytte seg av stoler og bord som står på senteret uten at dette er avklart på forhånd. ​
 • De som jobber på standen forholder seg til sentrenes  parkeringssystem. ​

Krav til standen

 • Det skal fremgå tydelig hva formålet med standen er.​
 • Standen skal være ryddig. Det skal ikke stå kasser, handlevogner, søppel eller lignende rundt standen. ​
 • Det er ikke anledning til å dele ut flyers. ​
 • Standen skal være stille. Bruk av mikrofon, høyttalere eller lignende er ikke tillatt med mindre dette er avtalt på forhånd. ​
 • HMS ivaretas for å unngå uønskede hendelser. Ingen snublekanter, godt smittevern osv. ​

Leiepriser for standplass​

Utleie til enkeltmannsforetak/bedrifter​

 • Per dag: kr. 3.000 ekskl. mva​
 • Ukespris: kr. 10.000 ekskl. mva​

Gratis utleie til organisasjoner med veldedige formål, lag og foreninger. Eksempelvis Frelsesarmeen, Røde Kors. ​